• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 
 
 

Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος θά τιμήσῃ τήν μνήμην τῶν Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν Αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι ἐβασανίσθησαν καί ἐθανατώθησαν ὑπό τῶν Βουλγάρων κατακτητῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Βουλγαρικῆς κατοχῆς τῶν ἐτῶν 1941-1944.
Τήν Κυριακήν 25ην Ὀκτωβρίου 2015 θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος καί ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν ὑπέρ τῆς Πατρίδος καί τῆς διαφυλάξεως τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς.
Ἐν συνεχείᾳ θά τελέσῃ Τρισάγιον εἰς τό μνημεῖον τῶν Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν, τό ὁποῖον εὐρίσκεται ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.
Τά ὀνόματα τῶν Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν τῶν ὁποίων θά τιμηθῇ ἡ μνήμη εἶναι τά ἐξῆς:
1. Ἰερεύς Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ἐφημέριος Αἰγείρου, τελειωθείς τήν 22αν Ἰουνίου 1941.
2. Ἱερεύς Δημήτριος Καβάζης, ἐφημέριος Κρωβύλης, τεκλειωθείς τήν 29ην Ἀπριλίου 1944.
3. Ἱερεύς Βαγιάννης Ἐμμανουηλίδης, ἐφημέριος Συκορράχης, τελειωθείς τήν 25ην Ἰουνίου 1944.
4. Ἱερεύς Γεώργιος Βουλγαράκης, ἐφημέριος Νέας Ἀδριανῆς, τελειωθείς τήν 13ην Νοεμβρίου 1944.

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω οἱ περισσότεροι τῶν Κληρικῶν τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως ὑπέστησαν βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, ἐκτοπίσεις, καί ἀνεδείχθησαν ἄξιοι συνεχισταί τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κλήρου διά μέσου τῶν αἰώνων.