• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Μέ τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα συναντήθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 22ας Ὀκτωβρίου 2015 ὁ Πρέσβης τῆς Ρουμανίας ἐν Ἑλλάδι κ. Lucian Fatu, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐπισκέψεώς του στήν περιοχήν τῆς Θράκης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν κ. Πρέσβην διά τήν τιμητικήν παρουσίαν του καί συζήτησε θέματα ἀφορόντα στούς δύο Χριστιανικούς Λαούς, ἐνῶ τόν ἐνημέρωσε διά τήν εὐαίσθητον καί ἀκριτικήν περιοχήν, ἀλλά καί διά τίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ἀκολούθως, ὁ κ. Πρέσβης ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες καί τόν θαυμασμόν του γιά τίς πρωτοβουλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἐπεσήμανε τή σπουδαιότητα τοῦ ὅλου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας γενικότερον κατά τάς δυσκόλους ἡμέρας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ κατέθεσσε τόν ἐντυπωσιασμόν του γιά τίς φυσικές ὀμορφιές τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί τήν εὐγένειαν τῶν κατοίκων της.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως