• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 26ης Ὀκτωβρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ στήν ἑστίαν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Κομοτηνῆς μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν ἑσπερινῶν ὀμιλιῶν.
Μετά τήν ἀκολουθίαν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τῶν συνάξεων αὐτῶν γιά τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί εὐχαρίστησε τούς λαϊκούς συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού περιοδεύουν στά χωριά τῆς ὑπαίθρου καί εὐαγγελίζονται τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἐπιδαψίλευσε δέ τήν ὁλόθυμον πατρικήν εὐλογίαν πρός καρποφορίαν τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἔργου, ἐνῶ καλωσόρισε τόν προσκληθέντα ὀμιλητήν, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Κωνσταντῖνο Σακαρίδη, Προϊστάμενον Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ».
Ἀκολούθως, ὁ π. Κωνσταντῖνος Σακαρίδης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον γιά τήν εὐλογίαν καί τήν τιμητικήν πρόσκλησιν καί ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησίν του, σχετικῶς μέ τό προσκλητήριον τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου: «Τά ἄνω φρονεῖτε, τά ἄνω ζητεῖτε».

 

 Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως