• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

 
 
 

Ἐξεδόθη μέ τήν πρόνοιαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος τό Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσεχοῦς ἔτους 2016, τό ὁποῖον ἀφιεροῦται στούς Ἐθνικούς Εὐεργέτες καί μάλιστα στούς Εὐεργέτες τῆς Κομοτηνῆς. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή ἀποτελεῖ ἀφορμήν μαθητείας ἀφ’ ἑνός γιά τίς νεώτερες γενιές, προκειμένου νά διδαχθοῦν ὅσους προσέφεραν στόν τόπο καί τό λαό, ἀφ’ ἑτέρου ἕνα ἐλάχιστο ἀντίδωρο πού μπορεῖ νά προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, ἡ Πολιτεία καί ἡ Κοινωνία στή μνήμη τους. Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, ὅπως τό νέον ἔτος εἶναι ἀπό τόν πανάγαθο Θεό εἰρηνικό, εὐλογημένο καί σωτήριο, μπορεῖτε νά ἀνατρέξητε κατωτέρω προκειμένου νά διαβάσετε τίς σελίδες τοῦ Ἡμερολογίου, ὡς ἑξῆς:
 


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως