• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐπεσκέφθη σήμερα Τετάρτη, 23η Δεκεμβρίου 2015, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης, συνοδευόμενος ὑπό ἐπιτελῶν του, προκειμένου νά ἐπιδώσουν στό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα τά συλλεγέντα καί προσφερθέντα ὑπό τῶν Ἀστυνομικῶν ὑπαλλήλων τρόφιμα καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης .
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε καί συνεχάρη διά τήν πρωτοβουλίαν πάντας τούς ἀστυνομικούς διά τήν ἀξιομίμητον πρωτοβουλίαν τῆς ἐνθυμήσεως καί προσφορᾶς αὐτῆς, τά ὁποῖα θά διατεθοῦν διά τάς αὐξανομένας ἀνάγκας τῶν ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν μας καί ἐπικαλέστηκε τήν βοήθειαν καί προστασίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ἐνάσκησιν τοῦ λειτουργήματός τους.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως