• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 
 
 

Τήν ἐπίσκεψιν τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς, τῶν Δήμων Κομοτηνῆς, Ἰάσμου καί Νέου Σιδηροχωρίου, τοῦ Μορφωτικοῦ Ὀμίλου Κομοτηνῆς καί τοῦ Συλλόγου Ἠπειρωτῶν, ἀλλά καί πλήθους νέων ἐδέξατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν τά κάλαντα τῶν ἡμερῶν συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε πάντας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν καί τούς ἐπεσήμανε τήν ἀξίαν τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱϊοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν σπουδαιότητα τῆς παραμονῆς στίς παραδεδομένες ἀξίες τῆς Πατρίδος μας, ἐνῶ τούς διένειμε ὡς ἐνθύμιον τό ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς εὐεργέτες τῆς Ροδόπης, καθώς καί γλυκίσματα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως