ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 
 
 

Τήν ἐπίσκεψιν τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Στρατοῦ, τῆς Αἰγείρου, τοῦ Συλλόγου Ποντίων «Ἡ Κερασούντα καί τό Γάρς», καθώς καί πολλῶν νέων ἐδέξατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν τά κάλαντα τῶν ἡμερῶν συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε πάντας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν καί τούς εὐχήθηκε διά τό ἀνατέλλον ἔτος.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως