• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

SAMSUNG CSC
 
 
 
SAMSUNG CSC

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 19ην Μαρτίου 2016, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πού ἐτελέσθη στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Γεωργίου Πετρίδη, μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί συγγενῶν τῶν προκεκοιμημένων ἀδελφῶν μας ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων Δημάρχων Κομοτηνῆς, ὡς καί ἁπάντων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν ἀναπαυομένων εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Κομοτηνῆς. Νά σημειωθῇ ὅτι ἀπό ἐφέτος καθιερώνεται διά πρώτην φοράν ἡ τέλεσις τοῦ μνημοσύνου αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς τό ὁποῖον θά τελεῖται ἐφεξῆς καί κατ’ ἔτος τό Σάββατον τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, κατά τό ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀνάμνησιν τοῦ διά κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως