• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Παρασκευῆν, 1ην Ἀπριλίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

– Περί ὥραν 11ην πρωϊνήν εἰς τό ἐντός τοῦ κλειστοῦ καταστήματος (Φυλακῶν) Κομοτηνῆς Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου εὐχήθηκε εἰς τούς κρατουμένους καί ἐπικαλέστηκε τήν ἐξ Ὕψους δύναμιν πρός τούς φύλακας καί τό διοικητικόν προσωπικόν διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

– Περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν εἰς τήν Σχολήν Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς, ὅπου εὐχήθηκε εἰς τούς σπουδαστάς, τούς Ἀξιωματικούς καί τό προσωπικόν καί ἐπικαλέστηκε τήν πρεσβεῖαν τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός ἐνίσχυσιν καί ἐνδυνάμωσίν των.

– Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Προσκυνητῶν, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου 11τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως