• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι προευτρεπίζοντες τήν ψυχήν μας μέ τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας καί ἀνάλογον πνευματικήν προετοιμασίαν πρός ὑπάντησιν τῆς ζωηφόρου καί ἐνδόξου ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τούς κοπιώντας καί πεφορτισμένους ἀδελφούς. Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό  τήν Δευτέραν 18ης  μέχρι καί τήν Πέμπτην 21ην Ἀπριλίου 2016.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως