• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς προτίθεται νά ἐκμισθώσῃ ἕν διαμέρισμα ἰδιοκτησίας Αὐτῆς, κείμενον ἐντός τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς (ἔναντι Ο.Α.Ε.Δ,). Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται ἐντός ἐπτά (7) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης διά πλείονας πληροφορίας νά ἐπικοινωνήσουν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν τηλεφωνικόν ἀριθμόν: 25310 22 642 μέ τόν Πρωτοπρεσβύτερον Παρασκευᾶν Παρθένην.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως