• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η 96η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Εἰς τά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 96ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θράκης καί τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς ἐνσωματώσεώς της εἰς τόν Ἐθνικόν κορμόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς θά πραγματοποιηθοῦν  ἐκδηλώσεις, εἰς τάς ὁποῖας προσεκλήθησαν νά συμμετάσχουν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται: Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, καί Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

Τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:

 

  • Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαΐου 2016 καί περί ὥραν 7:00 μ.μ. εἰς τήν πλατεῖαν Βιζυηνοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς θά λάβῃ χώρα ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐκ τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος καί ἐν συνεχείᾳ θά σχηματισθῇ λιτανευτική πομπή διά τῶν ὁδῶν Ὀρφέως καί Βενιζέλου, ὁ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ὁ ὁποῖος θά κηρύξῃ τόν Θεῖον λόγον.

 

  • Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 14ης Μαΐου 2016 καί ἀπό ὥρας 7:00 π.μ. θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθως ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, καί τοῦ ποιμενάρχου ἡμῶν, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

 

  • Περί ὥραν 10:30 π.μ. θά ἀναπεμφθῇ Δοξολογική καί εὐχαριστιακή δέησις παρουσίᾳ τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἐνῶ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ θά ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ ἐντιμοτάτου Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, συμφώνως δέ πρός τό προβλεπόμενον πρόγραμμα θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τό ἡρῶον τῆς πόλεως καί μετά ταύτην παρέλασις.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως