• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 13 ης Μαΐου 2016, ἐκκίνησαν οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς 96 ης ἐπετείου τῶν Ἐλευθερίων τῆς Θράκης μέ τήν ἐπίσημον ἔπαρσιν τῆς Ἱστορικῆς Σημαίας στό χῶρο τοῦ Ἠρώου τῆς πόλεως ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῇ συμμετοχῇ τῆς στρατιωτικῆς μουσικῆς καί τιμητικοῦ στρατιωτικοῦ ἁγήματος. Μετά ταύτην, ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί ἐπηκολούθησε κατάθεσις στεφάνων ὑπό μαθητῶν καί σπουδαστῶν καί ἐκπροσώπων Συλλόγων καί φορέων. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τήν πλατεῖαν Βιζυηνοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς ἔλαβε χώρα ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐκ τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος καί ἐν συνεχείᾳ ἐσχηματίσθη λιτανευτική πομπή διά τῶν κεντρικῶν ὁδῶν, ὁ ὁποία κατέληξε εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν Θεῖον λόγον, καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος. Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου, ἐπηκολούθησε ἡ ἐπίσημη ὀμιλία τῆς ἐπετείου τῶν Ἐλευθερίων τῆς Θράκης ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὁ Λαϊκός Πολιτισμός τῆς Θράκης μετά τήν ἐνσωμάτωσίν της στό Ἑλληνικό Κράτος».

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως