• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 4ης Αὐγούστου 2016, ὁ νέος Διοικητής τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο» κ. Γεώργιος Φιλιππίδης ἐπεσκέφθη τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν νέον Διοικητήν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου καί τόν συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του καί τοῦ εὐχήθηκε τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ὥστε νά ἀνταποκριθῇ στά πολύπλευρα καθήκοντα ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν ἐνω τοῦ ἐπεσήμανε τήν σπουδαιότητα τῆς διατηρήσεως τῆς λειτουργίας τοῦ Νοσοκομείου στήν εὐαίσθητον καί ἀκριτικήν περιοχήν, παραλλήλως δέ τήν αὔξησιν τῆς δυναμικότητος τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ.

Ἀκολούθως ὁ νέος Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς ἐξεζήτησε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τίς προσευχές του γιά τήν θέση πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ἡ Ἑλληνική Πολιτεία καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά συνεχίσῃ μέ τόν ἴδιον δυναμισμόν τήν προάσπισιν τῶν δικαίων αἰτημάτων γιά ὑψηλή ποιότητα παροχῆς στή δημόσια ὑγιεία, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσῃ τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ποικιλότροπη ὑποστήριξή του στή λειτουργία τοῦ νοσηλευτικοῦ ἱδρύματος.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως