• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 
 
 

Ἀγαπητοί νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας,

Μέ χαρά ἐπληροφορήθην τήν ἐπιτυχία σας καί τήν εἴσοδό σας στίς Σχολές τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Τεχνολογικῶν γιά νά συνεχίσετε τίς σπουδές σας καί νά καταρτισθεῖτε, ὥστε νά σταδιοδρομήσετε ἐπαγγελματικῶς καί νά καταξιωθῆτε κοινωνικῶς.

Τό γεγονός προξενεῖ χαρά. Χαρά σέ σᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐκοπιάσατε. Χαρά στούς καλούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς συμπαρεστάθησαν καί σᾶς ἐβοήθησαν ὑλικῶς καί ἠθικῶς νά ἐπιτύχετε τούς στόχους σας. Χαρά στήν τοπική κοινωνία μας, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖτε καί σεῖς μέλη καί μάλιστα ἐκλεκτά.

Τήν ἴδια χαρά συμμερίζομαι κι ἐγώ, ὁ πνευματικός πατέρας σας, ὁ ὁποῖος διαπιστώνω τήν πρόοδό σας, τήν συγκρότησι τῆς προσωπικότητός σας, τό ζῆλο σας καί τήν ἐπιμέλειά σας.

Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψετε, λαμβάνωντας ἀφορμήν ἀπό τήν ἐπικοινωνία μας αὐτή, νά τονίσω, ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ὑπέδειξε τόν τρόπο τῆς ζωῆς κατά Θεόν. Αὐτῆς τῆς ζωῆς χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων καί ἡ κοινωνία τῶν προσώπων, ὅπως ἐκφράζεται μέ τόν λόγο τῆς Γραφῆς : “ νά μετέχετε στή χαρά ὅσων χαίρονται καί στή λύπη ὅσων λυποῦνται ” ( Πρβλ. Ρωμ. ιβ΄, 15. ). Κι’ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μ’ αὐτήν τήν ἴδια διδασκαλία προέτρεψε τούς Κορινθίους “ Ὅταν τιμᾶται ἕνα μέλος χαίρονται μαζί του ὅλα τά μέλη ” (Α΄ Κορ. ιβ΄, 26 ).

Ἀρχίζετε μιά νέα περίοδο ἀγώνων. Θά εἶσθε εὐτυχεῖς, ὅταν στή ζωή σας ἐπιδιώξετε περισσότερο ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο νά καλλιεργεῖτε τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα καί τήν κοινωνία τῶν προσώπων, ἡ ὁποία στήν γλῶσσα τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποδίδεται μέ μία ἐκφραστική λέξι, τήν ἀλληλοπεριχώρησι. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῆς θείας ζωῆς, τόν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπεκάλυψε μέ τήν διδασκαλία Του “ Ὁ πατέρας ζεῖ μέσα σέ μένα καί ἐγώ ζῶ μέσα στόν πατέρα ” (Ἰωάν. ι΄, 38). Εἴμαστε καί μεῖς μέρος αὐτῆς τῆς σχέσεως. Ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος εἶπε : πρός τόν Ἐπουράνιο Του καί Πατέρα μας : “ Προσεύχομαι ὄχι μόνο γι’ αὐτούς ἀλλά καί γιά κείνους πού μέ τό κήρυγμα αὐτῶν θά πιστεύουν σ’ ἐμένα, ὥστε νά εἶναι ὅλοι ἕνα, ὅπως ἐσύ, Πατέρα, εἶσαι ἑνωμένος μ’ ἐμένα κι ἐγώ μ’ ἐσένα, νά εἶναι κι αὐτοί ἑνωμένοι μ’ ἐμᾶς ” ( Ἰωάν. ιζ΄ 20-21).

Αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα καί τό ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας. Μέ αὐτή θά ἐπιλύσουν τά ὀξέα προβλήματα τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα δημιουργοῦν ὁ ἐγωϊσμός, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλοδοξία, ἡ πονηρία καί οἱ ἄλλες κακίες τῶν ἀνθρώπων.

Σήμερα, ὄμως, ὑπάρχουν καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι δέν εἰσήχθησαν εἰς τήν Σχολήν τῆς ἐπιλογῆς των. Πρός ὁλους αὐτούς ἀπευθυνόμενος θά ἤθελα νά τούς ὑπενθυμίσω ὅτι δέν ἀπέτυχαν, ἀλλά τούς προτρέπω νά ξαναπροσπαθήσουν καί νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια ὄχι μέ ἀποκλειστικές, ἀλλά μέ ποικίλες ἐπιλογές.

Εὔχομαι πατρικῶς ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας καί θά προσεύχωμαι πάντοτε γιά σᾶς, ὥστε ὁ Κύριός μας νά εἶναι Βοηθός καί Σκεπαστής σας σ’ ὅλα.

Ὁ Θεός νά Σᾶς εὐλογεῖ καί νά Σᾶς ἐνισχύει !

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ