Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό βράδυ τῆς Τετάρτης, 28 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενῶς προσκληθείς ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ στήν Ἑταιρεῖαν Παιδαγωγικῶν Ἐπιστημῶν Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνεχάρη τά νέα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν, εὐχήθηκε ἐπιτυχία στό ἔργο τους πού ὅπως ἐπεσήμανε ἐκπληρώνει τήν ἀναπεμφθεῖσα εὐχή, δηλαδή γίνεται εἰς διακονίαν τοῦ λαοῦ, ἐνῶ προηγουμένως εἶχε τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθῇ στούς χώρους τοῦ Θροακικοῦ Μουσείου ὑπό τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Προέδρου τῆς Ἐταιρείας Παιδαγωγικῶν Ἐπιστημῶν κ. Ἀλεξάνδρου Καζατζῆ , ὅπου διαεπίστωσε τήν μετ’ ἐπιμελείας συλλογή, διδακτική ἰδιαιτέρως γιά τούς νέους.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως