• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 11ης Ὀκτωβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων κ. Μάρκου Μπόλαρη, ἐπισκεψαμένου τήν Ροδόπην καί τήν πόλιν τῆς Κομοτηνῆς.

Ἀρχικῶς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων καλωσώρισε τόν κ. Ὑπουργόν πρός τόν ὁποῖον ἀνέπτυξε τό πολυσχιδές ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τήν εὐαίσθητον καί ἀκριτικήν περιοχήν καί ἀνέπτυξε μετ’ αὐτοῦ γόνιμον διάλογον εὐχηθείς τήν ἄνωθεν βοήθειαν .

Ἀκολούθως, ὁ κ. Ὑπουργός εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν δοχήν καί τήν ἐνημέρωσιν καί τόν πληροφόρησε διά τάς πρωτοβουλίας καί δράσεις τής Κυβερνήσεως εἰς τήν περιοχήν τῆς Θράκης καί εὐχήθηκε δύναμιν στό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν συνεργατῶν του ἰδιαίτερα σέ ὅσα ἔργα συμβάλλουν στήν ἀνακούφισιν τῶν πολιτῶν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως