• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 18ης Ὀκτωβρίου 2016 μέ τήν εὐλογητῆ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐπραγματοποιήθη ἡ μηνιαία σύναξις κατηχητῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

Κατ’ αὐτήν προσεκλήθη καί ὡμίλησε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου, Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ἀρχικῶς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε γιά τήν ἀνταπόκρισίν των τούς τε Κληρικούς καί Λαϊκούς πού διακονούν ἱεραποστολικῶς καί καλλιεργοῦν τίς ψυχές τῶν νέων, ἀλλά καί τόν π. Ἀναστάσιο γιά τόν κόπο πού ὑπεβλήθη καί τή διάθεσί του νά μορφώσῃ τούς κατηχητές μεταδίδοντάς τους τήν πολυετῆ ἐμπειρία του.

Ἀκολούθως ὁ π. Ἀναστάσιος εὐχαρίστησε μέ τή σειρά του τόν Ποιμενάρχη τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας καί ἀνέπτυξε τήν ἐνδιαφέρουσα εἰσήγησή του ἡ ὁποία ἐπικεντρώθηκε στήν ὑποδομή, στήν ἐλευθερία πού πρέπει νά παρέχεται καί σέ τεχνικές. Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη στόν κατηχητή ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἔχει συναίσθηση ὅτι ἐκφράζει τόν Ἐπίσκοπο, νά διακονῇ τό ἔργο του μέ ἀγάπη καί νά ἔχει συνείδηση ὅτι ἀναφέρεται στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι μέρη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τέλος, ἀνεφέρθη στήν προσέγγιση τῶν μαθημάτων πού πρέπει νά βασίζεται στά βιώματα καί νά διαχωρίζει τά παιδιά σέ ὁμάδες ὥστε νά προσεγγίζουν τό θέμα ἀναπτύσσοντας τήν μεταξύ τους ἐπικοινωνία.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως