• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 1ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέξατο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τῆς Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως (Μακεδονίας – Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια – Τσαρουχᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε την καν Ὑφυπουργόν διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν της καί τήν ἐνημέρωσε διά τά φλέγοντα ζητήματα τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς περιοχῆς, καθώς καί διά τίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τῆς εὐχήθηκε τήν ἄνωθεν δύναμιν πρός ἐπιτυχῆ συνέχισιν τοῦ εὐθυνοφόρου ἔργου της.

Ἀκολούθως, ἡ κα Ὑφυπουργός εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν της τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν δοχήν καί τόν ἐπληροφόρησε διά τῆς δράσεις τοῦ Ὑπουργείου ὑπισχνουμένη συμπαράστασιν στό ὅλο ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως