• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 2ας Νοεμβρίου 2016 τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων Δημοτικῶν Σχολείων Κομοτηνῆς ἐπεσκέφθησαν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου νά τόν εὐχαριστήσουν γιά τό ποιμαντικόν του ἐνδιαφέρον πρός τήν μαθητειῶσαν νεολαῖαν, διά τό πρόγραμμα τοῦ δεκατιανοῦ στά παιδιά τῆς πρώτης τάξεως τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, ἐνῶ ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης τοῦ ἐπέδωσαν ἀναθηματικήν πλακέτα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μετά τῶν ὁποίων ἀνέπτυξε ἐποικοδομητικόν διάλογον διά τά τρέχοντα ζητήματα καί ἰδίως τά σχετιζόμενα μέ τήν ἐκπαίδευσιν καί συνεχάρη τά μέλη τοῦ Συνδέσμου γιά τήν μέριμναν αὐτῶν καί εὐχήθηκε δύναμιν παρά Κυρίου καί φωτισμόν πρός συνέχισιν τῆς προσφορᾶς των ἐπ’ ἀγαθῷ.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως