• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟ 11ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Εὐχαρίστως πληροφοροῦμεν τούς ἐπισκέπτας τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ὅτι ἐξεδόθη τό ὑπ’ ἀριθμ. 11o Τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ ΠΑΡΡΗΣΙΑ τό ὁποῖον μπορεῖτε νά ἀναγνώσητε εἰς τήν ἔνδειξιν Περιοδικό μας.

Δείτε εδώ το τεύχος Παρρησία 11

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως