ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης, 17ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τῆς Νικολέτας Μπάρμπα ἡ ὁποία διεκρίθη στούς ἀγῶνες πάλης τοῦ Βέστερος Σουηδίας ὡς νικήτρια εἰς τήν κατηγορίαν τῶν 57 κιλῶν (12-13 ἐτῶν).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μετά τήν συγχαρητήρια ἐπιστολή πού εἶχε ἀποστείλει στή νεάνιδα, τήν συνεχάρη διά ζώσης γιά τήν ἐπιτυχία της αὐτή, καθώς ἀποτελεῖ καρπό τῆς συστηματικῆς καί κοπιώδους προσπαθείας, προσδίδει δέ ἰδιαίτερον κύρος στή Θράκη, τή Ροδόπη καί τήν Ἐπαρχία μας καί τῆς ἐπέδωσε ὡς εὐλογίαν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιά΄νά τήν προστατεύει καί νά τήν καθοδηγεῖ.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Νικολέτα συνοδευόταν ὑπό τῶν γονέων της, ἐνῶ ὁ πατήρ αὐτῆς Ἰωάννης Μπάρμπας εἶναι Καθηγητῆς τοῦ Τ.Ε.Φ.Α.Α. τοῦ Δ.Π.Θ. καί ἐν προκειμένῳ προπονητῆς τῆς θυγατρός του.

Ἀκολούθως ἡ Νικολέτα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην γιά τήν τιμητικήν ἐπιστολήν του καί τίς πατρικές εὐχές, ἐνῶ τόν παρεκάλεσε νά δέεται γιά τήν πρόοδόν της τόσο στά μαθήματα, ὅσο καί στούς ἀγῶνες.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως