• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 7ης Δεκεμβρίου 2016 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Ἀστυνομίας Βορείου Ἑλλάδος, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Ἀστυνομίας Α.Μ.Θ., ὡς καί τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ροδόπης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν Γενικόν Ἐπιθεωρητήν διά τήν ἐπίσκεψίν του καί τόν ἐνημέρωσε διά τό ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί τήν ἀγαστῆν συνεργασίαν μετά τῶν τοπικῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν.

Ἀκολούθως ὁ Γενικός Ἐπιθεωρητής εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν του τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν δοχήν καί φιλοξενίαν του καί ἐξεζήτησε τίς εὐχές του πρός ἐπιστηριγμόν εἰς τήν ὑψηλήν ἀποστολήν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σώματος.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως