• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Εὐχαρίστως γνωρίζεται ὅτι ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἐπί θύραις ἔτους οἱ δύο Βρεφονηπιακοί Σταθμοί «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» καί «Ἁγία Αἰκατερίνη» διεκοσμήθησαν καταλλήλως τόσον ἐσωτερικῶς ὅσον καί ἐξωτερικῶς.

Τά στολίδια πού κοσμοῦν τούς αὐλείους χώρους τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν καί τίς αἴθουσες αὐτῶν, ὅσον καί τούς χώρους ἀναψυχῆς ἐφιλοτέχνησαν φιλοτίμως οἱ ἐργαζόμενοι μέ τήν βοήθειαν τῶν παιδιῶν.

Προσεγγίζοντες τό Μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί Λόγου εὐχόμεθα ὁλόψυχα καλές γιορτές καί τό νέον ἔτος εὐλογημένον καί καρποφόρον ἐν πᾶσι!

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως