• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 12ης Δεκεμβρίου 2016 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη τούς μαθητάς τῆς δευτέρας τάξεως τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Κομοτηνῆς.

Ἀφορμή τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμιωτάτου ὑπῆρξε ἡ πρόσφατη περιπέτεια τῶν μαθητῶν καθ’ ὁδόν πρός τήν Ἀθήνα σέ πραγματοποιηθεῖσα ἐκπαιδευτική ἐκδρομή.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐτόνισε στούς μαθητάς ὅτι μετά ἀπό κάθε τέτοια ἀφορμή ὁ καθένας μας γίνεται περισσότερο δυνατός καί αἰσθάνεται ἐντονοτέρα τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή του καί εὐχήθηκε γιά τίς ἐπερχόμενες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν.

Ἀκολούθως οἱ μαθητές εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην γιά τήν τιμητικήν παρουσίαν του καί ζήτησαν νά τούς ἐνθυμεῖται στίς προσευχές του γιά νά συνεχίζουν τόν καθημερινό ἀγῶνα μέ τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως