• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης Δεκεμβρίου 2016 στήν αἴθουσα τοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου Κομοτηνῆς ἐπραγματοποιήθη ἡ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τήν εὐλογίαν καί παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ὡς καί τήν παρουσίαν τοῦ Δημάρχου, τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ καί λοιπῶν Περιφερειακῶν καί Δημοτικῶν Συμβούλων καί πλήθους θεατῶν πού παρακολούθησαν τήν ἑορτήν μέ θέμα: «Μυστήριον ξένον καί παράδοξον».

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἑορτῆς ἀνεγνώσθη ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς, ἀπόσπασμα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, καί ἐν συνεχείᾳ παρουσιάστηκαν δραματοποιημένοι μονόλογοι, ἀποσπάσματα τοῦ Ἁκαθίστου Ὕμνου, Πατερικοί Λόγοι, ἐνῶ ἐνδιάμεσα ἀκούγονταν μουσικά ἄσματα διακεκριμμένων καλλιτεχνῶν, πού ἀπέδωσαν μαθητές τῆς Σύγχρονης Μουσικῆς Σχολῆς «Θράκες» μέ τήν διεύθυνσιν τῆς καθηγητρίας Δεσποίνης Λεωντζάκου.

Κατακλείοντας τήν ἐκδήλωσιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τούς συντελεστάς  τῆς ἑορτῆς, τά μέλη τῆς Σύγχρονης Μουσικῆς Σχολῆς «Θράκες», τήν θεατρικήν ὁμάδαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τίς ἐπιμελήτριες τῶν κειμένων, τόν σκηνοθέτην, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν προσελθόντων καί παρακολουθησάντων τά δρώμενα, καί εὐχήθηκε νά μή μείνωμεν ξένοι πρός τόν σαρκωθέντα Λόγον, ἀλλά νά προσεγγίσωμεν μέ πίστιν τό Μυστήριον!

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως