• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 20ῆς Δεκεμβρίου 2016 μέ τήν εὐλογίαν καί παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐπραγματοποιήθη στήν ἱσόγειον αἴθουσαν τῆς Λέσχης Κομοτηναίων ἡ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσις τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωείας καί Κομοτηνῆς μέ τίτλον: «Μέ ἄρωμα Μικρᾶς Ἁσίας».

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Θεολόγος κ. Ἰωάννης Μαμαλιόγκας ἀνέγνωσε ἀποσπάσματα τῶν κειμένων τοῦ Φώτη Κόντογλου, ἐνῶ ἡ χορωδία τοῦ Γραφείου τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπέδωσε κατ’ ἄψογον τρόπον μέ τή συνοδεῖαν παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων παραδοσιακά κάλαντα καί τραγούδια τῆς Μικρᾶ Ἁσίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τά μέλη τῆς Χορωδίας γιά τήν ἐναρμονισμένην παρουσίασιν τῶν ἀσμάτων ἀπό τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες, συνεχάρη  τόν καθηγητή κ. Μαμαλιόγκα γιά τήν ἐπιλογή καί τήν ἀνάγνωση τῶν κειμένων τοῦ Κόντογλου, καθώς καί τούς Καθηγητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου γιά τήν διάθεσίν των νά συνοδεύσουν τήν χορωδίαν μέ τά παραδοσιακά μουσικά ὄργανα, τόν διευθυντήν τῆς χορωδίας κ. Γεώργιον Πενέτην, ἀλλά καί τούς παρισταμένους πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εὐχήθηκε τά δέοντα γιά τίς Ἅγιες ἡμέρες.

Νά σημειωθῇ ὅτι στούς συμμετέχοντες προσεφέρθησαν παραδοσιακά γλυκίσματα πού ἐπιμελέθηκαν μέλη τοῦ Γραφείου τῆς Ἱεραποστολῆς, ἐνῶ ἀκολούθησε BAZAR, ὅπου ἐκτέθηκαν χειροποίητες κατασκευές καί γλυκίσματα πρός ἐνίσχυσιν τῶν σκοπῶν τοῦ Γραφείου.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως