• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 25ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ὡμίλησε ἐπικαίρως γιά τό νόημα τοῦ κλίναντος οὐρανοῦ Κυρίου καί σαρκί νηπιάσαντος, πρό δέ τῆς ἀπολύσεως εὐχήθηκε διά ζώσης στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Μετά τή Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειον», ὅπου μετέφερε ἐγκάρδιες εὐχές ἀναρρώσεως εἰς τούς ἀσθενείς καί δυνάμεως πρός τούς συνοδούς των, ἐνῶ πρός τόν Διοικητήν τοῦ Νοσοκομείου, τήν Διευθύνουσα, τό ἱατρικό, νοσηλευτικό καί λοιπό προσωπικό ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες πάντων διά τήν προσφοράν τους είς τόν ὑπό τῆς ἀσθενείας μαστιζόμενον ἄνθρωπον καί τήν συμβολήν των εἰς τήν διατήρησιν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγιείας. Μετά τό νοσηλευτικό ἵδρυμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μετέβη στή Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Γηροκομεῖο) Κομοτηνῆς, ὅπου μετέφερε τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντος καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντος γιά τή σωτηρία μας Κυρίου καί ἐνεψύχωσε τούς περιθαλπομένους, ἐνῶ εὐχήθηκε τά δέοντα στά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τό προσωπικό.

δείτε εδώ φωτογραφίες

διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο των Χριστουγέννων