• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

SAMSUNG CSC
 
 
 
SAMSUNG CSC

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τῆς ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἀγίου Ὄρους, λαβών καί τήν κανονικήν ἄδειαν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 6 ης Ἰανουαρίου 2017, προέστη τῆς παννύχου ἀγρυπνίας εἰς τόν πάνσεπτον Ναόν τοῦ Πρωτάτου ἐπί τῇ πανευφροσύνῳ ἑορτῇ τῆς ὑπερφυοῦς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρετέθη ἡ προβλεπομένη κατά τήν
Ἁγιορειτικήν τᾶξιν τράπεζα, ὅπου ὁ Πρωτεπιστάτης Γέρων Βαρνάβας Βατοπαιδινός, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν λοιπῶν Ἐπιστατῶν εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητρο-πολίτην κ. Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος ἀκολούθως ἀντιφώνησε διά τοῦ προσήκοντος λόγου. Νά σημειωθῇ ὅτι συμμετεῖχαν πολλοί Ἱερομόναχοι, Ἱερεῖς καί Μοναχοί, καθώς καί προσκυνηταί, παρά τάς ἐπικρατοῦσας δυσμενεῖς καιρικάς συνθῆκας. Ἅπαντες ἐδοξολόγησαν τό ὄνομα τοῦ νηπιάζοντος Κυρίου καί ἀντήλλαξαν τάς καθιερωμένας εὐχάς.

δείτε εδώ φωτογραφίες
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως