• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 27ης Μαρτίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἡγήθη τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας παρουσίασε τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ξενοφῶντος τοῦ Ἀγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπίσημος ὀμιλητής τοῦ Ε΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ σήμερον ἀνταποκρινόμενος καί αὖθις στήν πρόσκλησιν καί παράκλησιν τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος κατέθεσε ἐνώπιον τῆς ἱερατικῆς συνάξεως τῶν ἐφημερίων ἀποστάγματα τῆς ἱερατικῆς καί ποιμαντικῆς του ἐμπειρίας, πεντηκονταετοῦς ὅλης, ἔδωκε δέ συμβουλές σέ διατυπωθεῖσες ἀπορίες, ἐνῶ εὐχήθηκε εὐόδωσιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου καί προέτρεψε τούς Ἱερεῖς νά συνεχίσουν νά ἐργάζωνται μέ τόν ἴδιο ζῆλο πρός δόξαν Θεοῦ και σωτηρίαν ψυχῶν καί μάλιστα στήν εὐαίσθητη καί ἀκριτική αὐτή περιοχή τῆς Πατρίδος μας.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν πολυσέβαστον Καθηγούμενον διά τήν πρόφρονα ἀνταπόκρισίν του στήν πρόσκλησιν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τόν κόπον εἰς τόν ὁποῖον ὑπεβλήθη, πλήν ὅμως τόν παρεκάλεσε ὅπως καί κατά τόν κατανυκτικόν ἑσπερινόν, νά καταθέσει τόν πλοῦτον τῶν θεολογικῶν του γνώσεων καί τῆς πολυετοῦς καλλικάρπου διακονίας του στό γεώργιον τοῦ Κυρίου καί νά μοιραστεῖ τήν ἐμπειρίαν του μετά τῶν Ἐφημερίων, καί ἐξεζήτησε τήν ἐνθύμησιν τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ στίς κατ’ ἰδίαν προσευχές του.

 

δείτε εδώ φωτογραφίες

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως