• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
 • Παρασκευή,31/03/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

          7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό

Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 • Κυριακή,02/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ

          πρωΐ                    Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου θά συλ-

λειτουργήσῃ μετ’ αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων

Δράμας.

 

 • Κυριακή,02/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

          6:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ Στ΄ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητρο-

πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τή διάρκεια

τοῦ ὁποίου θά ὡμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης

π. Ἀθανάσιος, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ

Ἁγίου Ὄρους.

 

 

 • Τετάρτη,05/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τό Μυστήριον τοῦ

          6:00 μ.μ.             ἱεροῦ Εὐχελαίου στή Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων

(Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς.

 

 

 • Παρασκευή,07/04/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τήν Θείαν Λει-

          6:00 μ.μ.                     τουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό

Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως