• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 29ης Μαρτίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη τό Διοικητήριον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς, ὅπου προσέφερε κλινοσκεπάσματα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος ὑπό Κληρικῶν συνεργατῶν του ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχην τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά΄τήν συναντίληψιν καί τήν παροχήν πνευματικῆς καί ὑλικῆς βοηθείας πρός τούς ἐν ἀσθενείᾳ κατακειμένους.

Ἀκολούθως, ὁ φιλάνθρωπος Ἐπίσκοπός μας συνεχάρη τόν Διοικητήν τοῦ Νοσοκομείου, καθώς καί τό ἰατρικόν, νοσηλευτικόν καί διοικητικόν προσωπικόν διά τήν παντοειδῆ προσφορᾶν του πρός ἀνακούφισιν τῶν συνανθρώπων μας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως