• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Χάριτι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου διοργανώθη καί ἐφέτος διά δευτέραν συνεχῆ χρονιάν μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος Γενικόν Ἰερατικόν Συνέριον τοῦ ὁποίου προστάτης ἀνεκηρύχθη ὁ Ἁγιος Ἱερομάρτυς Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Στ΄, ὁ Ἀδριανουπολίτης. Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας μετά τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς προεξάρχοντος τοῦ προσκεκλημένου ὁμιλητοῦ τοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, συνιερουργοῦντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, συλλειτουργούντων πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας τήν διακονίαν τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Παΐσιος Ἀζμανίδης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε διά τήν εἰρήνην τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου, διά τόν ὀραματιστήν Ἐπίσκοπον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί διά τόν ἱερομάρτυρα Ἅγιον Κύριλλον τόν Στ΄, ἀνεφέρθη δέ καί σέ σύγχρονα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν ποιμαντικήν διακονίαν τῶν Κληρικῶν. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας, ἀλλά καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν Ἀρχιερατευσάντων, Ἱερατευσάντων καί Διακονησάντων ἀπό ἀρχῆς μέχρι καί τῶν ἐσχάτων εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν. Μετά ταῦτα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ καί Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου ἐκηρύχθη ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν τοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμονος ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τοῦ 2 ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, ἀφού προηγουμένως εὐχαρίστησε τόν προφρόνως ἀνταποκριθέντα στήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐπισκόπου ἐπίσημον ὁμιλητήν, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτύξε τό θέμα: «Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ Ἱερέως, ἡ εὐλάβεια καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ». Μετά τήν ἐνδιαφέρουσαν εἰσήγησιν, ἀντηλλάγησαν ἐρωτήματα καί προβληματισμοί μεταξύ τῶν Ἱερέων καί τοῦ Σεβασμιωτάτου – εἰσηγητοῦ, ἐνῶ οἱ ἐμπειρίες πού ἀποκόμισαν οἱ συμμετέχοντες, θά βοηθήσουν ὅλους ἀναμφιβόλως εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν ποιμαντικῶν τους καθηκόντων.

 

δείτε εδώ φωτογραφίες

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως