• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ ΠΑΠΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό προσεχές τριήμερον, 9ην ἕως 11ην ὁδεύοντος μηνός Ἰουνίου 2017 στά πλαίσια τοῦ «Studium Historicorum» τοῦ κοινοῦ δηλαδή Μεταπτυχιακοῦ Σεμιναρίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θά πραγματοποιηθῇ Συνέδριο μέ τό γενικό τίτλο: «Χριστιανική Θράκη». Τό ἐν λόγῳ Συνέδριο θά φιλοξενηθῇ στήν Ἀνδρώα Κοινοβιακή Ἱερά Μονή Ὁσίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

Τό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου περιλαμβάνει συμμετοχή τῶν Καθηγητῶν καί τῶν Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν καί θά ἀναπτυχθοῦν εἰσηγήσεις τῶν συμμετεχόντων. Νά ἀναφερθῇ ὅτι τό Μεταπτυχιακό αὐτό Σεμινάριο ξεκίνησε τό Ἀκαδημαϊκό ἔτος 2010-2011 μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Γενικῆς Ἐκκλησια-στικῆς Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.. Ἀπό τό Ἀκαδημαϊκό ἔτος 2011-2012 καί ἐντεῦθεν τό Σεμινάριο διεξάγεται μέ συνδιοργανωτή τόν Ἱστορικόν Κλάδον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. μέ ὑπεύθυνο Καθηγητή τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Βασίλειο Κουκουσᾶ, Καθηγητή τῶν Πηγῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, καί τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Ἰωάννη Μπάκα, Ἐπίκουρο Καθηγητή Ἱστορίας τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, ἐνῶ ἀπό τό Ἀκαδημαϊκό ἔτος 2016-2017 τό «Studium Historicorum» τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτελεῖ δραστηριότητα τοῦ Ἐργαστηρίου Ἱστορίας, Πολιτικῆς, Διπλωματίας καί Γεωγραφίας τῆς Ἐκκλησίας «EUSEBIUS LAB».

Στόχος τοῦ Σεμιναρίου, μεταξύ ἄλλων, εἶναι νά γνωρίσουν οἱ νέοι μας τή Θράκη καί τή Ροδόπη, νά ἀποκτήσουν ἐμπειρία Μοναστηριακῆς ζωῆς καί νά ἐμφυσήσῃ στούς Μεταπτυχιακούς φοιτητές πνεῦμα συνεργασίας μεταξύ των καί νά τούς παραχωρήσῃ βήμα γιά νά ἀνακοινώνουν τά πορίσματα τῶν ἐρευνῶν τους.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως