• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 46ῃ

 
 
 

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Εὐσεβές Πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

Πληροφορηθέντες ὅτι πεζοί ἐκπρόσωποι τῆς Συνελεύσεως τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» διένειμαν σέ καταστήματα, ἐπαγγελματικούς χώρους καί οἰκίες τῆς πόλεώς μας προπαγανδιστικό ὑλικό καί συγκεκριμένα πρόσκληση – πρόγραμμα ἐτησίας συνελεύσεως πού θά πραγματοποιηθῇ τό τριήμερο 7-9 Ἰουλίου σέ αἴθουσα στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τή συναίσθηση τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καί τήν ποιμαντική εὐθύνη γιά τήν προφύλαξη τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπό τούς «βαρεῖς λύκους», ἐπιθυμοῦμε νά Σᾶς ὑπενθυμίσουμε τά ἑξῆς:

Οἱ διδασκαλίες τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» ἀποτελοῦν ἐπανεμφάνιση πλήθους αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, καθώς πρόκειται γιά μία ὀργάνωση πού δέ διστάζει νά παρουσιάζει ὡς δήθεν θέλημα Θεοῦ καί θέσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπόψεις ἀκραίες, ἐπικίνδυνες καί ἀντιεπιστημονικές, ὅπως ἡ ἄρνηση μετάγγισης αἵματος σέ βρέφη, παιδιά καί ἐνήλικες. Ἐπιπλέον ἡ ἐν λόγῳ Ὀργάνωση χρησιμοποιεῖ ἀπαξιωτικό καί μειωτικό λόγο γιά τό Χριστιανικό κόσμο, ἐνῶ δέ διστάζει νά διατυπώνει πληθώρα ψευδοπροφητειῶν σχετικά μέ τή Δευτέρα Παρουσία καί τό τέλος τοῦ κόσμου, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποδεικνύεται μόνιμος ψευδοπροφήτης.

 

Γιά τούς ἀνωτέρω συνοπτικῶς ἐκτεθέντες λόγους, Σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς καί ἀδελφικῶς, ὅπως ἐπιβάλλει τό Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικό Ἧθος, νά ἀγνοήσετε τίς προπαγανδιστικές καί διαφημιστικές ἐνέργειες καί τυχόν προκλήσεις ἤ ποικίλες προσηλυτιστικές μεθοδεύσεις.

Νά θυμόμαστε ὅτι εἴμαστε μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας πού ἀποτελεῖ διαχρονικά τό ἀκατάλυτο Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου καί τό μοναδικό χῶρο σωτηρίας. Ἐμεῖς ὡς μέλη ἐκ μέρους αὐτοῦ τοῦ Σώματος ἄς συμμετέχουμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία μεταλαμβάνοντας Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, καί ἄς προσευχόμαστε γιά τούς πεπλανημένους ἀδελφούς, καί ἄς ὁμολογοῦμε Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα ἀποφεύγοντας ὁποιασδήποτε μορφῆς ἀκραία συμπεριφορά.

Τό δέ ἔλεος καί ἡ ἄπειρος Χάρις τοῦ Θεοῦ εἴησαν μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν!

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ