• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΗΝ 21 ΚΑΙ 29 ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ

 
 
 

Τό πρωΐ  τῆς Δευτέρας, 7ης καί τῆς Τρίτης, 8ης Αὐγούστου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στήν 21η καί 29η Ταξιαρχίες, ἀντιστοίχως, παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ καί τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, Ἀξιωματικῶν Ὑπαξιωματικῶν, Ὁπλιτῶν καί πολιτικοῦ προσωπικοῦ.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ὡμίλησε γιά τό πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν ὁποῖα εἶναι ἀφιερωμένος ὁ μήν Αὔγουστος, στήν παρουσία της ὡς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους μας, ἀλλά καί ὡς μητέρας τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἐγέννησε τόν Ἁρχηγόν τῆς ζωῆς, ὡς καί στή σημασία τῆς μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς ἐπιπλέον σταθμοῦ στή ζωή τῶν Χριστιανῶν, ἀφοῦ γίνεται ἡ παυσολύπη καί ἡ γλυκεία καταφυγή στήν ὁποῖα πάντοτε πρέπει νά προσβλέπουμε καί νά ζητοῦμε τή μητρική της πρεσβεία μέ τή βεβαιότητα ὅτι πολύ ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν Δεσπότου.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως