• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΣΥΝΑΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 27ης Σεπτεμβρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς Συνάξεως τῶν Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μετά τήν ἐναρκτήριον προσευχήν εὐχαρίστησε τούς Κληρικούς καί Λαϊκούς διά τήν θυσιαστικήν προσφοράν καί τόν ζῆλον μέ τόν ὁποῖον ἐκπληρώνουν τήν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἐνεπιστευθεῖσαν διακονίαν τοῦ λόγου καί τήν καλλιέργειαν τῶν ψυχῶν, ἐδόθησαν δέ ὁδηγίαι διά τό περιεχόμενον τῶν μαθημάτων, ἀλλά καί διά τήν ἀντιμετώπισιν τυχόν ἀνακυπτόντων προβλημάτων, ἐνῶ ἀντηλλάγησαν σκέψεις διά τήν καλυτέραν προώθησιν τοῦ πνευματικοῦ ἔργου.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως