• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 1ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς Δοξολογικῆς Δεήσεως καί κατόπιν τῆς Τελετῆς Ἀποφοιτήσεως 224 τόν ἀριθμόν Δοκίμων Ἀστυφυλάκων τοῦ Τμήματος Δοκίμων Ἀστυφυλάκων τῆς Σχολῆς Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Ἀστυνομίας Βορείου Ἑλλάδος, τοῦ Περιφερειακοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ροδόπης, τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τμήματος Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς, ὡς καί ἐκπροσώπων Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.

Μετά τήν τελετήν, ἀνεγνώσθη ἡ Ἡμερησία Διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί ἐπηκολούθησε παρέλασις.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως