ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΕΛΛΕΙΟΥ-ΜΟΝΑΔΟΣ ALZHEIMER ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό διήμερον 14ης καί 15ης Νοεμβρίου 2017, μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου, τήν τιμητικήν παρουσίαν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα μετά κλιμακίου τοῦ Καρελλείου – Μονάδος Alzheimer ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς διοργανώθη ὀμιλία γιά τήν ἄνοια καί τή νόσο τοῦ Alzheimer καί δωρεάν τέστ μνήμης.

Συγκεκριμένα, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 14ης Νοεμβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ ἱδρύματος Παπανικολάου ἔλαβε χώρα ἡ ἐνημερωτική ὀμιλία, τήν ἔναρξη τῆς ὁποίας ἐπραγματοποίησε ἡ Διευθύντρια τῆς Μονάδος κα Αἰκατερίνη Εὐθυμιοπούλου παρουσιάσασα τά τοῦ Καρελλείου – Προτύπου Μονα΄δος Alzheimer καί τίς δράσεις αὐτοῦ, ἐν συνεχείᾳ τόν λόγον ἔλαβε ἡ Ψυχολόγος κα Ἠλιάνα Χρυσικάκου, πού ἀνέπτυξε τό θέμα: «Λειτουργία τῆς μνήμης καί ἄνοια», ἐνῶ τήν ἐκδήλωση κατέκλεισε ἡ Ψυχολόγος κα Ἑλένη Λέμη, πού παρουσίασε τό θέμα: «Τά ὀφέλη τῆς νοητικῆς ἐνδυνάμωσης στούς ἀνοϊκούς ἀσθενεῖς».

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος ὑπό Κληρικῶν τῆς Ἑπαρχίας του, ἐπεσκέφθη τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου, ὅπου διεξαγόταν τό τέστ μνήμης, εἶχε δέ τήν εὐκαιρίαν νά συναντήσῃ τόν Γενικόν Διευθυντήν   τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντῖνον Δήμτσα μετά τῶν συνεργατῶν του, καθώς καί ἐπαρχιώτας του πού προσῆλθαν γιά νά ὑποβληθοῦν στή δωρεάν ἐξέτασιν καί εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως γιά τήν συνεργασίαν αὐτήν, εὐχήθηκε δέ νά συνεχιστῇ ἡ δρᾶσις αὕτη μέ παρόμοιες πρωτοβουλίες ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν κατοίκων τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς μας.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως