• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜ

 
 
 

Τήν Πέμπτην τό πρωΐ, 28ην Δεκεμβρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε πρός τιμήν τῶν στελεχῶν τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσκύνημα στήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δράμας.

Συγκεκριμένως τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας οἱ προσκυνηταί ἔφθασαν στήν Ἱεράν Μονήν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος (Σίψας), ὅπου τούς ὑπεδέχθη ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πορφυρία Μοναχή, ἡ ὁποία τούς καλωσόρισε, τούς ξενάγησε στούς χώρους τῆς Μονῆς καί τούς ὡμίλησε γιά τόν Ὅσιον Γεώργιον τόν Καρσλίδην, ἀκολούθως δέ ἐντός τοῦ Καθολικοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας.

Τήν μεσημβρίαν ἅπαντες οἱ προσκυνηταί εἶχον τήν μεγάλην τιμήν καί ἰδιαιτέραν εὐλογίαν νά συναντηθοῦν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος τούς ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως, τούς ὡμίλησε γιά τήν μαρτυρικήν Μητρόπολιν πού διαποιμαίνει καί παρέθεσε ἑόρτιον τράπεζαν.

Μετά ταύτην ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐξ ὀνόματος πάντων εὐχαρίστησε διά τήν δοχήν καί φιλοξενίαν καί τούς ἐποικοδομητικούς του λόγους τόν Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, ἀλλά καί τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν ὡς ἔνδειξιν ἀγάπης πρός τούς νέους βλαστούς τῆς Ἐπαρχίας τῆς Ροδόπης, ἀργά δέ τό βράδυ ἐπέστρεψαν εἰς τά ἴδια δοξολογοῦντες τόν νηπιάσαντα Κύριον.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως