• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

 
 
 

Τήν 30ήν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ ἐν συνάξει τήν μνήμην τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν προστᾶται καί ἔφοροι τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἑορτάζουσα πανηγυρικῶς τήν ἐπέτειον αὐτήν, διοργανώνει ἐφέτος ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Ροδόπης τό ἀπόγευμα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, Τρίτης, 30ῆς Ἰανουαρίου 2018 καί περί ὥραν 7ην ἀπογευματινῆν στήν αἴθουσαν τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου ἐπίκαιρον ὀμιλίαν μέ ἐπίσημον ὀμιλητήν τόν Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Γεώργιον Μεταλληνόν, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: «Τό Κοινωνικό Πρόβλημα κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο».

Καλούμαστε νά προσέλθουμε καί νά παρακολουθήσουμε τήν ἐνδιαφέρουσα ὀμιλία ἀπό τόν καταξιωμένο Κληρικό καί Πανεπιστημιακό Διδάσκαλο.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως