• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 31ης Ἰανουαρίου 2018, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐπισήμου ὀμιλίας ὑπό τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος προσεκάλεσε ἐπίσης τήν Πρεσβυτέραν Βαρβάραν Μεταλληνοῦ, ὅπως ἀπευθύνῃ λόγον οἰκοδομῆς εἰς τάς Πρεσβυτέρας τῶν Ἱερέων τῆς Ἐπαρχίας μας.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς εἰσηγήσεως ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων εὐλόγησε τήν ἉγιοΒασιλόπιττα καί ἀκολούθως καλωσόρισε τήν Πρεσβυτέραν τήν ὁποῖαν εὐχαρίστησε διά τήν πρόφρονα ἀνταπόκρισίν της στήν πρόσκλησιν καί τήν ἐκάλεσε νά ἀναπτύξῃ τήν ἀνακοίνωσίν της.

Ἀκολούθως ἡ Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνοῦ εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν της τόν Σεβασμιώτατον Μητρο-πολίτην μας κ. Παντελεήμονα καί τίς πρεσβυτέρες γιά τήν παρουσίαν των καί εὐθύς ἐκκίνησε τήν εἰσήγησίν της μέ θέμα τάς μητέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἁγίας Νόνναν, Ἀνθοῦσαν καί Ἐμμελείαν, πού ἀποτελοῦν πρότυπα μητρότητος καί κατέθεσε ἀπόσταγμα τῆς ἐμπειρίας της, ἀπήντησε δέ στάς διατυπωθεῖσας ἀπορίας καί συνεζήτησε διάφορα θέματα ἀπασχολοῦντα τάς Πρεσβυτέρας καί ἔδωκε κατευθύνσεις γνωσίου Ὀρθοδόξου βιωτῆς καί μαρτυρίας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως