• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
 • Τετάρτη,07/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-

                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Κοιμή-

σεως τῆς Θεοτόκου Ροδίτου.

 

 • Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λει-

                      πρωΐ                        τουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό

Ἁγίου Γεωργίου Ἀσκητῶν.

 

 • Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                      12:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν

Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῶν

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς 2ας Μ.Σ.Ε.Π. Ἰσμάρου.

 

 • Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                      5:00 μ.μ.                    ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν

Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στή Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων

(Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς.

 

 • Παρασκευή,09/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                      7:00 μ.μ.                    ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν

Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Κομοτηνῆς.

 

 • Κυριακή,11/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

                      πρωΐ                   Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλλένης Θρυλορίου.

 

 • Κυριακή,11/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

                      6:00 μ.μ.              λουθίαν τοῦ Γ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Μητρο-

πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς κατά τή

διάρκεια τοῦ ὁποίου θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος

Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων.

 

 

 

 • Τετάρτη,14/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-

                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ὑψώσεως

Τιμίου Σταυροῦ Μεσοχωρίου.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως