ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
  • Πέμπτη,22/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-

                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Κοιμή-

σεως τῆς Θεοτόκου Ροδίτου.

 

  • Παρασκευή,23/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                      12:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν

Θεοτόκον στό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Ὀχυρό

Νυμφαίας.

 

  • Παρασκευή,23/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                       7:00 μ.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν

Θεοτόκον στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς

Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

  • Σάββατο,24/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                       6:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Καθε-

δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

  • Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-

                      πρωΐ                   ρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Κομοτηνῆς.

 

  • Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                      10:30 π.μ.            Δοξολογίαν τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου στόν Ἱερό

Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

  • Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                      11:00 π.μ.            ἐπιμνημόσυνον δέησιν στό Ἡρῶον τῆς πόλεως, ἐν συνεχείᾳ δέ θά

παρακολουθήσῃ τήν μαθητικήν παρέλασιν.

 

 

 

 

 

  • Κυριακή,25/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

                      6:00 μ.μ.              λουθίαν τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς

Θεοτόκου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς

Θεοτόκου Κομοτηνῆς κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ὁμιλήσῃ

ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρτέμιος, ἀδελφός τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

 

  • Τετάρτη,28/03/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουρ-

                      6:00 μ.μ.             γίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Γεωργίου Κίρκης.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως