• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 12ης Μαΐου 2018, στά πλαίσια τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς ἐντάξεώς της στόν Ἐθνικό Κορμό, μέ τή μέριμνα τῆς Δημοτικῆς Κοινωφελοῦς Ἐπιχειρήσεως Παιδείας – Πολιτισμοῦ – Ἀθλητισμοῦ Κομοτηνῆς διοργανώθη, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἑσπερίδα Παραδοσιακῶν Χορῶν μέ τή συμμετοχή Χορευτικῶν Συγκροτημάτων Πολιτιστικῶν Συλ-λόγων τοῦ Ἰάσμου, τῆς Ξυλαγανῆς, τῶν Σαππῶν, τῆς Γρατινῆς τῶν Ποντίων «Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ», καί τοῦ Ἐργαστηρίου Παρα-δοσιακῶν Χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομο-τηνῆς.

Στήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-πολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἰκανοποίησίν του διά τήν παρουσίασιν ὅλων τῶν χορευτικῶν τμημάτων τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων, ἰδιαιτέρως δέ διά τό Ἐργαστήρι Παραδοσιακῶν Χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἀποτελεῖ μίαν ἐπιπλέον δραστηριότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πού ἀπευθύνεται κυρίως στή νεότητα καί ἀποτελεῖ ἐχέγγυο διά τή συνέχιση τῶν παραδόσεων στίς μετέπειτα γενεές, εὐχαρίστησε δέ τήν Πρόεδρο τῆς ΔΚΕΠΠΑΚ κα Ἀναστασία Λιβεριάδου διά τήν ὁλοπρόθυμον συνεργασίαν της καί εὐχήθηκε καλήν συνέχειαν στήν ἐπέτειον τῶν ἑορτασμῶν τῶν Ἑλευθερίων.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες φωτογραφίες