• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Μαΐου 2018, ἐκκίνησαν οἱ ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ τῆς 98ης ἐπετείου τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς ἐνσωματώσεως αὐτῆς εἰς τόν Ἐθνικόν κορμόν.

Περί 11ην πρωϊνήν ἐψάλη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐπιμνημόσυνος δέησις στόν χῶρον τοῦ Ἡρώου, παρουσίᾳ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως καί ἀντιπροσώπων τῶν μαθητῶν τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθίου Ἐκπαιδεύσεως, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐπηκο-λούθησε κατάθεσις στεφάνων ὑπό τῶν σπουδαστῶν καί μαθητῶν, ἐτηρήθη ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ἀνεκρούσθη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 13ης Μαΐου 2018, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, τῶν Ἀντιδημάρχων, τοῦ Ἀνωτέρου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς καί Διοικητοῦ τῆς 29ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, τοῦ Διοικητοῦ τ ῆς 21ης Τ.Θ. Ταξαιρχίας, καί τῆς Στρατιωτικῆς Μουσικῆς ἔλαβε χώρα ἡ παραλαβή τῆς ἱστορικῆς σημαίας τῆς πόλεως καί ἀμέσως λιτανευτικῶς ἐσχηματίσθη πομπή, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τό Ἡρῶον τῆς πόλεως ὅπου ἐσημειώθη ἡ ἔπαρσις τῆς ἱστορικῆς σημαίας ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς.

Τό ἀπόγευμα, περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν, ἀναμένεται εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ Δημαρχείου ἡ ὑποδοχή τῆς Θαυματουργοῦ ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος, ἀπ’ ὅπου θά σχηματισθῇ λιτανευτική πομπή, ἡ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὅπου θά λάβῃ χώρα ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, συγχοροστατούντων δέ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ὅστις θά κηρύξει τό Θεῖον λόγον, καί τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

πατήστε ΕΔΩ για τις φωτογραφίες