• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ

 
 
 

Εὐχαρίστως γνωρίζεται ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς προέβη εἰς τήν ἔκδοσιν πονήματος γιά τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, τό ὁποῖον συν-έγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομο-τηνῆς κ. Παντελεήμων, καί τό ὁποῖον εἰς μέν τό πρῶτον μέρος περιλαμβάνει τό ἱστορικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μετά πλουσίου φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, εἰς δέ τό δεύτερον περιέχεται ἡ συντεθεῖσα ὑπό τοῦ Ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ὁσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου «Ἀκολουθία ἐπί τῆς Ἐλευθερίοις τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς», ὡς καί Κανών Παρακλητικός εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τήν Φανερωμένην.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά προμηθευτοῦν τήν νέαν ταύτην ἐκδοτικήν προσφοράν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ὅπου διατίθεται.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως