ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 12ης Αὐγούστου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀρχηγοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Ἀντιστρατήγου κ. Ἀλκιβιάδου Στεφανῆ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Σωματάρχου τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ, τοῦ Ἀνωτέρου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, ὡς καί τοῦ Διοικητοῦ τῆς 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐπιθεωρήσεως Αὐτοῦ ἐν Ξάνθῃ (ἔνθα συναντήθη μετά τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος), καί Ροδόπῃ.

Ἀρχικῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων καλωσώρισε τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην, τόν εὐχαρίστησε γιά τή συναντίληψη στό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν εὐαίσθητη καί ἀκριτική περιοχή, καί ἐπικαλέστηκε τήν ἐξ’ Ὕψους δύναμη ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους.

Ἀκολούθως ὁ ἐκλαμπρότατος Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα γιά τήν ὑποδοχή καί τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ ὁποίου ἡγεῖται καί τοῦ ὑποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια ἀπό πλευρᾶς τοῦ Στρατοῦ καί συνέχισι τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως