ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 
 
 

Ἀγαπητοί νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας,

Μέ τήν ἀνακοίνωση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων τῶν ἐπισήμων ἀποτελεσμάτων τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων, μέ τήν παροῦσα μου σπεύδω νά Σᾶς ἐκφράσω τίς συγχαρητήριες καί ὁλοκάρδιες εὐχές τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τίς προσωπικές γιά τήν εἰσαγωγή Σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἰδρύματα τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ χαρά Σας αὐτή δικαιώνει τούς κόπους τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἀλλά καί τούς καλούς, εὐγενεῖς καί ὡραίους ἀγῶνες Σας.

Καλεῖσθε πλέον ὡς ἀκαδημαϊκοί πολίτες νά ἀξιοποιήσετε τό δυναμισμό τῆς νιότης, μέ τήν ἐπιθυμία τῆς διά βίου μαθήσεως σέ συνδυασμό μέ τήν προσφερομένη πλουσία πανεπιστημιακή γνώση, ἠ ὁποία θά Σᾶς καταστήσει ἐπιστήμονες στό γνωστικό Σας ἀντικείμενο.

Ἡ Πατρίδα μας ἀπό τέτοιους νέους, ἀνθρώπους –  ἐπιστήμονες, ἔχει ἀνάγκη, πού μέ ἀρχή τῆς σοφίας, πού εἶναι ὁ σεβασμός τοῦ Θεοῦ, θά μεγαλουργήσουν καί θά συμβάλουν οὐσιαστικά στήν ἔξοδο τοῦ τόπου μας ἀπό τίς ποικιλώνυμες κρίσεις πού μᾶς μαστίζουν.

Σήμερα, ὄμως, ὑπάρχουν καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι δέν εἰσήχθησαν εἰς τήν Σχολήν τῆς ἐπιλογῆς των. Πρός ὅλους αὐτούς ἀπευθυνόμενος θά ἤθελα νά τούς ὑπενθυμίσω ὅτι δέν ἀπέτυχαν, ἀλλά τούς προτρέπω νά ξαναπροσπαθήσουν καί νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια ὄχι μέ ἀποκλειστικές, ἀλλά μέ ποικίλες ἐπιλογές.

Ἀγαπητοί μου νέοι,

Ὅλοι εἴμαστε χρήσιμοι στήν κοινωνία μας. Συνεχίστε μέ το ἦθος, τόν ἀγῶνα καί τίς γνώσεις πού ἤδη ἔχετε ἀλλά καί πού ἀποκτήσατε.

Ὁ Θεός νά Σᾶς εὐλογεῖ καί νά Σᾶς ἐνισχύει !

 

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ