• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΒΕΕ» ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 31ης Δεκεμβρίου 2018, κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου εὐλογίας τῆς ἉγιοΒασιλόπιττας στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κατ’ ἰδίαν προαίρεσιν καί φιλοτιμίαν ἀπένειμε τόν χρυσοῦν Σταυρόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στούς Ἱδρυτές τῆς Ἑταιρείας «SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΒΕΕ» κ.κ. Ἰωάννην καί Χαράλαμπον Ἀργυρόπουλον, ὡς καί εἰς τόν Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς αὐτῆς Ἑταιρείας κ. Χρῆστον Ἁργυρόπουλον, ὡς ἔκφρασιν εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης διά τήν παντοειδῆ καί πολυχρόνιον στήριξιν στό κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησάις, εὐχήθηκε δέ ὑγιείαν καί δύναμιν πρός συνέχισιν τῆς ἀξιομιμήτου ταύτης προσφορᾶς.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως